Skip to content Skip to footer

Ośrodek zdrowia Karpacz – łatwy dostęp do niezbędnych świadczeń

Wybór przychodni oraz lekarza tak zwanej podstawowej opieki zdrowotnej jest bardzo istotny. Powinien być on podyktowany oczywiście między innymi bliskością danej placówki, ale przede wszystkim zaufaniem do pracującego tam personelu, a także zakresem świadczeń, które są dostępne na miejscu.

Ośrodek zdrowia Karpacz

Ośrodek zdrowia w Karpaczu zapewnia profesjonalną opiekę medyczną, z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta. W ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem zdrowia realizuje wszystkie podstawowe świadczenia.

Przychodnia zapewnia dostęp do lekarzy rodzinnych, a także pediatrów. W celu ułatwienia kontroli zdrowia i diagnostyki umożliwia również wykonanie badań laboratoryjnych po otrzymaniu właściwego skierowania od lekarza.

Ośrodek zdrowia Karpacz – ułatwienie dostępu do świadczeń medycznych w czasie pandemii

W okresie pandemii ośrodek zdrowia działający w Karpaczu stara się zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, z tego względu umożliwia dostęp do szeregu świadczeń bez konieczności osobistej wizyty w przychodni.

Najważniejszą z tych usług jest teleporada. Umożliwia ona w wielu sytuacjach pomoc lekarza bez konieczności osobistej wizyty w przychodni. W trakcie teleporady poza postawieniem diagnozy lekarz może wypisać receptę na niezbędne lekarstwa, a także wystawić skierowania do poradni specjalistycznej, skierowanie na potrzebne badania czy też wypisać zwolnienie lekarskie.

Ośrodek zdrowia Karpacz – wizyty w przychodni

Teleporady z całą pewnością usprawniają pracę ośrodków zdrowia w trakcie trwania pandemii, jednak istnieją uzasadnione przypadki, w których tradycyjna wizyta w gabinecie lekarskim jest konieczna. Zaliczają się do nich wszelkie sytuacje, w których lekarz ma problem z postawieniem jednoznacznej diagnozy, a także infekcje u małych dzieci czy zaostrzenie objawów chorób przewlekłych.

Ponad to w trakcie trwania pandemii osoby zdrowe również mogą korzystać ze świadczeń oferowanych przez przychodnie. Niezmiennie realizowane są wszystkie szczepienia, przeprowadzane bilanse oraz badania i zabiegi, z których pacjenci korzystają regularnie w celu kontroli stanu zdrowia. W celu skorzystania z dowolnego świadczenia należy w pierwszej kolejności skontaktować się z przychodnią telefonicznie, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Instytutu zdrowia Sofra.