Skip to content Skip to footer

Czym jest bezpiecznik topikowy i jaka jest zasada jego działania?

Bezpiecznik topikowy to jedno z popularniejszych urządzeń stosowanych do zabezpieczania instalacji elektrycznej przed spięciami i przeciążeniami. Element ten posiada nieskomplikowaną budowę oraz zasadę działania, jednak odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa całego domu. Czy jest bezpiecznik topikowy, z czego jest zbudowany i jaka jest zasada jego działania?

Bezpieczniki topikowe – co to jest?

Bezpieczniki topikowe to rodzaj zabezpieczenia elektrycznego sieci instalacji elektrycznej. Zasada jego działania polega na stopieniu się jednego z elementów bezpiecznika, co powoduje przerwanie ciągłości obwodu elektrycznego. Bezpieczniki posiadają prostą budowę oraz zasadę działania, a mimo to są najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia instalacji przed pożarem.

Bezpieczniki topikowe – budowa

Wspomniana nieskomplikowana budowa bezpiecznika opiera się na skorelowanym działaniu kilku elementów, z których najważniejszym jest wkładka topikowa. Ten niewielki element jest odpowiedzialny za działanie całego osprzętu. W skład bezpiecznika wchodzą:
– wkładki topikowe;
– podstawa bezpiecznikowa;
– wstawka kalibrowa;
– nośnik;
– osłona.Osłona wykonana jest zazwyczaj z ceramiki, która charakteryzuje się dobrymi parametrami izolacyjnymi – nie przewodzi prądu i nie topi się.

Zasada działania bezpiecznika topikowego

Podczas normalnej pracy bezpiecznik topikowy działa jak zwykły przewodnik prądu. Nagrzewa się podczas przepływu energii i stanowi zabezpieczenie sieci instalacji elektrycznej. W sytuacji przeciążenia lub przepięcia prądu, natężenie prądu rośnie i osiąga wartość zbyt wysoką. W tej sytuacji topik nagrzewa się jeszcze bardziej, a po dłuższym czasie przeciążenia topi się i ulega zniszczeniu. Ciągłość obwodu elektrycznego zostaje przerwana, a niebezpieczeństwo pożarem zażegane. Im natężenie prądu jest większe, tym mniej czasu potrzeba, aby bezpiecznik zadziałał, a topik się stopił. Zużyty bezpiecznik należy wymienić na nowy, zapewniając ponowne bezpieczeństwo całej instalacji.

Rodzaje bezpieczników i oznaczenia

Wkładki topikowe posiadają specjalne oznaczenia, które znacząco ułatwiają dobranie odpowiedniej wkładki do bezpiecznika.

Oznaczenia:

– a – charakterystyka niepełnozakresową (ochrona przed skutkami zwarć);
– g – charakterystyka pełnozakresową (ochrona przed skutkami zwarć i przeciążeń);
– L – przeznaczone do przewodów i kabli;
– M – do silników;
– R – do elementów energoelektronicznych;
– B – do urządzeń elektroenergetycznych górniczych;
– Tr – do transformatorów;
– G – ogólnego przeznaczenia.