Skip to content Skip to footer

Remont zabytków – mity i prawda

Posiadanie zabytków przede wszystkim przez większość osób postrzegane jest jako obowiązek, który nie daje zbyt wielu korzyści i wiąże się z koszmarem, jakim jest remont zabytków. Czy jednak tak rzeczywiście wszystko wygląda?

Definicja zabytku

Warto jednak wiedzieć, co oznaczają podstawowe pojęcia. Otóż według stosownej ustawy, zabytek to „nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”. Jednak w praktyce…

Generalnie zabytkiem jest po prostu nieruchomość, która wpisana została do rejestru zabytków. Warto w tym momencie podkreślić, że kupowanie zabytku z myślą, że uda się go wykreślić z powyższego rejestru jest dość ryzykownym przedsięwzięciem. Trzeba mieć bowiem bardzo solidne dowody na jego brak wartości historycznej albo też budynek musi być bardzo zniszczony.

Remont zabytków – trudności i przeszkody

Warto teraz wspomnieć o obowiązku każdego właściciela zabytku, jakim jest opieka nad powierzonym mu obiektem. Oznacza to także zachowanie go w godnym stanie i oczywiście remont zabytków. To jest pewna trudność – to jest fakt. Najpierw bowiem trzeba stworzyć dokładnie plany remontu i następnie przedstawić je konserwatorowi, który musi je zatwierdzić i dopiero wtedy można rozpocząć prace.

Oczywiście podstawowym założeniem remontu zabytków jest to, że budynek musi zachować swój wygląd oryginalny. Możemy zatem poprawić kolory, ocieplić, czy założyć podobne do wcześniejszych, ale nowe okna. Nie możemy jednak usunąć herbu, założyć nowoczesne windy czy usunąć dekoracyjne gzymsy.

Remont zabytków – możliwości

Warto jednak przecież pomyśleć o tym, że taki remont zabytków daje nam możliwość w mieszkaniu z domu jak z bajki. Co więcej – na remont zabytku możemy uzyskać naprawdę wiele przeróżnych dotacji z różnych instytucji. W jakiej inne sytuacji ktoś pomoże nam wyremontować dom i to jeszcze zrobić to tak pięknie?

Należy także podkreślić, że obowiązek zachowania dziedzictwa kulturowego danego budynku wcale nie jest tak uciążliwy. Czasem sprowadza się właśnie do tego, że z zewnątrz mogą obejrzeć go turyści, czasem że zaprosimy grupę studentów na sfotografowanie wnętrz.

Artykuł powstał we współpracy z PPKZ S.A.