Skip to content Skip to footer

Praca konserwatora dzieł sztuki

Wydaje się, że praca konserwatora dzieł sztuki dosyć często jest niedoceniania. Wielu wydaje się, że jest to praca rzemieślnicza, której można się łatwo nauczyć. Okazuje się, że o ile faktycznie, konserwator musi mieć dobre wykształcenie, to dodatkowo powinien też posiadać talent artystyczny. Poprawna konserwacja dzieł sztuki jest więc trudna.

Wiedza z wielu dziedzin

Warto zauważyć, że konserwator dzieł sztuki musi być specjalistą tak naprawdę w kilku dziedzinach. Nie wystarczy bowiem, że zna się na historii sztuki, jeśli nie zna się w ogóle na archeologii, obca jest mu również historia ogólna. Ponadto, żeby móc wykonywać konserwację dzieł sztuki trzeba znać się na farbach wykorzystywanych przez malarzy, czy technikach stosowanych przez rzeźbiarzy.

Co więcej, konserwator musi potrafić trafnie ocenić stan dzieła oraz wiedzieć jakie działania mogą przywrócić mu dawną świetność. Wiedza ta wynika ze znajomości materiałów z jakich wykonano obrazy czy rzeźby oraz z poznania technik konserwatorskich i ich wpływu na dzieła sztuki.

Czy konserwator naprawia dzieła sztuki?

Nie należy mylić prac konserwatorskich z restauracją dzieł sztuki. Konserwacja dzieł sztuki generalnie nie zajmuje się naprawą. Chociaż oczywiście, istnieją wyjątki od tej reguły. Czasem, ażeby zabezpieczyć dany obraz czy inne dzieło sztuki, trzeba dokonać wymiany jakieś części. Ponadto, nie brakuje również fachowców, którzy zajmują się zarówno konserwacją dzieł sztuki jak i ich restaurowaniem.

Warto podkreślić, że wszelkie naprawy i modyfikacje muszą być wykonywane bardzo ostrożnie. Rzecz w tym, że wymieniając nawet jakiś niewielki, pozornie mało istotny fragment dzieła, można je zniszczyć. Chodzi tutaj o zmianę jego struktury i obniżenie przez to wartości. Fachowcy wyznają zasadę, wedle której, jeśli w wyniku konserwacji dzieł sztuki, czy też ich restauracji, może dojść do zniszczeń, lepiej w ogóle nic z nimi nie robić.

Zatrudnienie dla konserwatorów

Jeśli chodzi o poszukiwanie pracy przez absolwentów studiów konserwatorskich, najlepiej rozpocząć je w jakimś większym mieście. W dużych miejscowościach jest bowiem wiele muzeów, w których to konserwatorzy są bardzo potrzebni.

Jednakże, możliwości konserwatorów nie ograniczają się jedynie do pracy w muzeum. Można także znaleźć atrakcyjne zatrudnienie w firmie zewnętrznej, która konserwuje dzieła sztuki na zlecenia czy to właśnie muzeów, czy też prywatnych właścicieli dzieł sztuki. Nie brakuje bowiem kolekcjonerów, którzy posiadają dziesiątki obrazów, o które trzeba zadbać.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z PPKZ S.A.