Skip to content Skip to footer

Nowoczesne wiaty

Wiaty przystankowe są to małe elementy architektury miejskiej. Nazywane są przez wielu meblami miejskimi, właśnie z tego powodu że w porównaniu do budynków lub innych elementów architektury, są to faktycznie elementy drobne. Jednak ten fakt wcale nie musi powodować, że wiata przystankowa musi być nudna. Podobnie jest z normami i wytycznymi jakie musi wiata spełniać. Zarówno sama konstrukcja jak i zamocowanie je musi spełniać odpowiednie wymogi.

Wiata przystankowa – wymagania ogólne

Postawienie wiaty przystankowej wymaga spełnienia minimalnych norm bezpieczeństwa. Jak możemy się domyślić pod wiatą zapewne będą stać ludzie, przede wszystkim wtedy kiedy warunki atmosferyczne nie będą korzystne. Najczęściej dzieje się tak wtedy kiedy pada ulewny deszcz i wieje silny wiatr. Takie warunki zawsze stwarzają ryzyko, że wiata może się wywrócić. Jest jeśli w takiej sytuacji będą pod nią ludzie, może dojść do tragedii, dlatego wiaty na przystanki muszą spełnić minimalne wymagania bezpieczeństwa. Przede wszystkim dla każdej wiaty muszą być dokonane obliczenia statyczne, które pokażą czy dla danych wartości siły wiatru, wiata jest wystarczająco wytrzymała. Kiedy stawiamy wiatę musimy wiedzieć, że wiatę trzeba dodatkowo fundamentować. Fundamentowanie wiaty musi być przynajmniej punktowe. Niegdyś można było kupić wiatę i kotwić ją bezpośrednio do podłoża, aczkolwiek okazywało się, że nie jest to wystarczająco bezpieczne. Fundamentowanie musi odbywać się na głębokość dochodzącą poniżej poziomu zamarzania gruntu. Wiaty bez ścian bocznych muszą mieć fundament płytowy. Zdarzają się również przypadki, że w niektórych szczególnych lokalizacjach muszą zostać wykonane dodatkowe pomiary siły wiatru.

Wiaty przystankowe – nowości

Wiaty na przystanki służą głównie ochronie przed złymi warunkami atmosferycznymi, ale w centrach dużych miast można zauważyć tendencję do tego, że lokalizacja przystanku wykorzystywana jest nie tylko do tego, aby była punktem przesiadkowym dla podróżujących komunikacją miejską. Ponieważ bardzo wiele osób się przez te punkty przewija, wykorzystuje się wiaty na przystanki również na inne sposoby. Jednym z takich sposobów, jest wykorzystanie przystanku jako punkt szaletu miejskiego oraz ewentualnie palarni. Adaptuje się wówczas część wiaty do tego celu. Jest to niezwykle wartościowy pomysł z tego względu, że faktycznie przystanek komunikacji miejskiej jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc, dlatego większość ludzi będzie miała możliwość skorzystać z wbudowanych tam dodatkowych funkcji.

Strona producenta przystanków: https://www.tejbrant.pl/pl/produkty/wiaty-przystankowe/.