Skip to content Skip to footer

Bezpieczeństwo e-operacji z systemem Symfonia

W systemie Symfonia możliwe jest korzystanie z dodatkowych pakietów funkcjonalności. Tego typu moduł może na przykład zwiększyć bezpieczeństwo prawno w obszarze operacji i działań elektronicznych. Składają się na niego elementy związane z obsługą podmiotów elektronicznych, np. dokumentów, deklaracji, faktur oraz przelewów.

Obsługa dokumentów i deklaracji

Dodatkowe funkcjonalności systemu Symfonia pozwalają na obsługę pełnego procesu księgowego. Dotyczy to zarówno momentu wystawienia faktury w elektronicznej formie, jak i późniejszego jej wysłania, odebrania potwierdzenia otrzymania, dekretacji na koncie oraz zaksięgowania. System Symfonia umożliwia również tworzenie deklaracji elektronicznych dla firmy podatkowej oraz jej pracowników, a także faktur elektronicznych sprzedaży. Jest to jedyny format zatwierdzony przez rządowe instytucje. System Symfonia wysyła je w całkowicie bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami sposób. W tym celu wykorzystywana jest szyfrowana transmisja danych. Moduł pozwala również na nielimitowaną archiwizację e-faktur sprzedaży i zakupu, a także odbieranie ich. Zarządzeniu podlegają również wszystkie informacje na temat wyrażonych sprzeciwów lub zgód na otrzymywanie faktur elektronicznych. W połączeniu z opcją dodatkową, system Symfonia znacznie zwiększa swoje podstawowe funkcjonalności. Stosowanie odpowiedniego modułu znacznie obniża koszty związane z archiwizacją i obsługą dokumentów papierowych.

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Zarówno zawartość, jak i rozwój pakietu funkcjonalności systemu Symfonia został zaplanowany tak, żeby bezpieczeństwo prawne zapewniane było również w obszarze elektronicznym. Cały proces składania deklaracji został w systemie Symfonia całkowicie zautomatyzowany i uproszczony (szczegóły na http://www.tradiss.pl/system-sage-symfonia/). Wpływa to również na oszczędność czasu związanego z koniecznością przygotowania deklaracji oraz formularzy podatkowych. Użytkownik systemu Symfonia otrzymuje bieżący dostęp do informacji dotyczących statusu sporządzanych aktualnie deklaracji. Obrót fakturami elektronicznymi jest w stu procentach bezpieczny. Dodatkowy moduł graficzny pozwala na tworzenie zestawień w postaci czytelnych wykresów, przy pomocy wizualizacji analizowanych danych oraz tabel przestawnych. Użytkownik systemu Symfonia otrzymuje dostęp do zestawień analitycznych i raportów graficznych. Może korzystać z przedefiniowanych raportów i wykresów na temat najważniejszych obszarów we wszystkich modułach. Możliwe jest również definiowanie własnych raportów i zestawień.