Skip to content Skip to footer

Szkolenia dla pracowników biur projektowych

Szybkie zmiany w dziedzinie architektury, aplikacje komputerowe, rewolucja informacyjna, technologia budowlana, materiały budowlane i praktyka zarządzania projektami zwiększyły potrzebę firm projektujących do reagowania na te zmiany, przyjmując i opracowując programy szkoleniowe w celu poprawy i podniesienia umiejętności członków zespołu Dzięki temu mogą oni w przyszłości wykonywać lepsze projekty instalacji sanitarnych oraz zmagać się z wieloma innymi zadaniami.

Potrzeby szkoleniowe w biurze projektowym

Wyróżnić można różne potrzeby szkoleniowe i cele na różnych poziomach biura projektowego. Ocena efektów szkoleń jest ostatnią fazą szkolenia. Chodzi o gromadzenie informacji na temat tego, czy stażyści byli zadowoleni z programu, nauczyli się materiału i potrafili wykorzystać umiejętności takie jak np. projektowanie wentylacji w swoich miejscach pracy. Ponadto ocena zapewnia, że ??programy osiągają swoje cele w sposób opłacalny. Oceny szkoleń pomagają skorygować słabości pracowników odpowiedzialnych np. za projekty instalacji sanitarnych. W ten sposób biuro projektowe może zaoszczędzić czas i koszty.

Analiza pracy w biurze projektowym

Analiza pracy to proces uzyskiwania i raportowania informacji o danym stanowisku poprzez określenie, jakie obowiązki, zadania lub działania go dotyczą. Analiza pracy składa się z dwóch elementów: opisu stanowiska i specyfikacji pracy. Opis stanowiska jest opisem pracy uzupełnionym wymaganiami, obejmującym tytuł i lokalizację pracy, relacje organizacyjne, relacje z innymi pracami, narzędzia i materiały, a także warunki pracy. Specyfikacja pracy to pisemne oświadczenie o niezbędnych kwalifikacjach obowiązującego stanowiska. Obejmuje ono: edukację, doświadczenie, szkolenie, zdolności umysłowe, wysiłki fizyczne i umiejętności, obowiązki i orzeczenia.

Ocena reakcji i efektów nauki

Ocena szkoleń dzieli się na różne obszary, dzięki którym można sprawdzić, czy biuro projektowe opiera swoją działalność na właściwie dobranym zespole. Ocena reakcji obejmuje zawartość, strukturę i format programu, techniki instruktażowe, umiejętności i styl instruktorów, jakość środowiska uczenia się, stopień osiągnięcia celów szkolenia oraz zalecenia dotyczące poprawy. Ocena efektów nauki sprawdza, czy zasady, fakty i umiejętności zostały zrozumiane i przyswojone przez stażystów. W celu uzyskania dokładnego obrazu tego, czego się nauczyli. stażystów należy badać zarówno przed, jak i po programie, zlecając im projektowanie wentylacji lub wykonanie innych prostego projektu.

Artykuł powstał we współpracy z firmą http://ekozet.pl/