Skip to content Skip to footer

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne – czym się różni?

Właściwe oświetlenie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. By zadbać o jego odpowiedni poziom, stosowane jest oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne. Co kryje się pod tymi terminami?

Czym jest oświetlenie awaryjne?

Pojęcie oświetlenia awaryjnego odnosi się do oświetlenia, które wykorzystywane jest wtedy, gdy oświetlenie podstawowe nie działa. Jego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Zgodnie z normą PN-EN 1838 (Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne) do oświetlenia awaryjnego zaliczane są dwa główne typy oświetlenia – ewakuacyjne oraz zapasowe.

Do oświetlenia awaryjnego stosowane są specjalne typy lamp – oprawy awaryjne. Występują one w wielu wariantach do wyboru, zależnie od ich zastosowania. W celu doświetlania przestrzeni używana jest ewakuacyjna Oprawa awaryjna, natomiast w celu oznakowania odpowiedniej drogi ewakuacji używana jest oprawa kierunkowa.

Oświetlenie ewakuacyjne

Zaliczane do oświetlenia awaryjnego oświetlenie ewakuacyjne jest stosowane w celu bezpiecznej ewakuacji, czyli opuszczenia danego miejsca.

Do kategorii oświetlenia ewakuacyjnego wchodzą trzy główne typy oświetlenia – drogi ewakuacyjnej, strefy otwartej oraz strefy wysokiego ryzyka.

Oświetlenie zapasowe

W porównaniu do oświetlenia ewakuacyjnego to zapasowe służy głównie do dalszego prowadzenia czynności na danym obszarze, więc nie jest ono przeznaczone do ewakuacji.

Oświetlenie zapasowe musi być używane w tych przestrzeniach, w których nawet po zaniku podstawowego oświetlenia należy zachować ich właściwe oświetlenie umożliwiające prowadzenie w nim czynności.

Jak wykonać oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne?

Właściwie dobrane elementy jak oprawa awaryjna oraz odpowiednio zaprojektowany system zasilania pozwalają na uzyskanie efektywnego działania oświetlenia awaryjnego.

Usługi w zakresie projektowania oświetlenia ewakuacyjnego prowadzą specjalizujące się w tym zakresie firmy, natomiast oprawy awaryjne można wykonać w specjalistycznych sklepach z tego typu wyposażeniem.