Skip to content Skip to footer

Inwestowanie w Katowicach

Samorządy terytorialne jak kania dżdżu potrzebują napływu inwestorów. Nowe miejsca pracy, jakie powstają przy takiej okazji owocują na kilka sposobów, ale przede wszystkim powiększają atrakcyjność miasta w oczach mieszkańców, a przy tym zapewniają dodatkowe wpływy do kasy miasta, pochodzące z podatku PIT. Nie powinno więc nikogo dziwić, że dla inwestorów przygotowywane są różne zachęty oraz tereny, na których mogą wybudować swoje przedsięwzięcia.

Katowice w awangardzie pozyskiwania inwestorów

Są regiony i miasta w Polsce, które w szczególny sposób upodobali sobie inwestorzy. Są również takie, gdzie rzadko kiedy pojawia się ktokolwiek chętny do ulokowania swoich inwestycji. Do tej drugiej grupy z pewnością zalicza się tzw. 'Polska B’, czyli obszar położony w pasie wschodnich województw. Z kolei w tej pierwszej grupie znajdują się tereny centralnej i zachodniej Polski.

Wśród miejsc najchętniej wybieranych przez inwestorów znajdują się również Katowice. Miasto to, będące stolicą górnego Śląska, w przeszłości słynęło przede wszystkim z wydobycia węgla i wszelkich związanych z tą gałęzią przemysłu kwestiach. Obecnie jednak wizerunek miasta znacząco się zmienił. Duży udział w tym miały działki inwestycyjne w Katowicach, które zachęciły dużą ilość inwestorów do wyboru tego miasta jako miejsca zainwestowania swojego kapitału.

Tereny, które interesują inwestorów

Działki inwestycyjne w Katowicach mają dwojaki charakter. Znaczna część z nich należy do samorządu miejskiego, pozostałe znajdują się natomiast w rękach prywatnych. Nieruchomości stanowiące własność komunalną zazwyczaj są w znacznym stopniu przygotowane do rozpoczęcia budowy przez dowolnego inwestora. W praktyce oznacza to uzbrojenie ich w dostęp do mediów, a także wybudowanie dróg dojazdowych i wewnętrznych oraz kanalizacji teletechnicznej.

Do tego obowiązkowo tereny takie objęte są zapisami planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczającymi usługi i zabudowę przemysłową. Z kolei działki inwestycyjne w Katowicach należące do osób prywatnych zazwyczaj stanowią pusty, leżący odłogiem teren, który wymaga kompleksowego przeobrażenia przy okazji wykonywania inwestycji, w tym również zapewnienia dostępu do mediów.

Prywatne czy komunalne – które lepsze?

Temat działek inwestycyjnych w Katowicach, podobnie jak w każdym innym miejscu w Polsce jest bardzo złożony. Nie ma jednej recepty na stuprocentowe zainteresowanie inwestora. Ich potrzeby bywają zróżnicowane – jedni potrzebują gotowych do zabudowy działek o określonej powierzchni, czyli takich, jak znajdują się w rękach władz Katowic.

Inni z kolei wolą tereny dziewicze – otwarte, niezabudowane, pozbawione infrastruktury, dzięki czemu mają swobodną rękę w ich kształtowaniu według własnych potrzeb. Nie można więc powiedzieć, że własność działek inwestycyjnych decyduje powodzeniu u potencjalnych inwestorów.