Skip to content Skip to footer

Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Decyzja o budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wynika najczęściej z chęci ochrony środowiska naturalnego. Unia Europejska przeznacza na ten cel ogromne środki finansowe, oferując zainteresowanym niebagatelne dofinansowania. Środki na dofinansowanie inwestycji można z powodzeniem uzyskać również z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wiele gmin celem uzyskania większego prawdopodobieństwa w otrzymaniu dofinansowania tworzy specjalnie na ten cel programy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Procedura ubiegania się o dotację rozpoczyna się wraz z wypełnieniem wniosku o uzyskanie dotacji. Następnie składa się oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przy tym nie można zapomnieć o załączeniu zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały na terenie gminy, na której terenie ubiegamy się o przyznanie dofinansowania. Jesteśmy także zobowiązani do posiadania projektu przydomowej oczyszczalni ścieków i przedstawieniu jej odpowiednim organom. Warto zaznaczyć, iż niezbędna okazuje się być również kopia zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych.
Aby środki z przyznanej dotacji zostały nam wypłacone należy przedstawić jednostce samorządowej odpowiednie dokumenty. Mowa tu między innymi o kopiach faktur, które potwierdzają poniesione koszty. Nie może zabraknąć również dokumenty potwierdzające wykonanie przewidziane wcześniejszą umową. Niezbędną są oczywiście dokumenty świadczące o dokonaniu zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
W przypadku braku powodzenia w uzyskaniu środków finansowych można skorzystać z kredytów i pożyczek preferencyjnych. Udzielane są one przez Bank Ochrony Środowiska, który współpracuje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na rynku obecnych jest wiele firm, które proponują zastosowanie biologicznych domowych oczyszczalni ścieków. Są one przyjazne dla środowiska, a ta technologia oczyszczania oparta jest o metodę osadu czynnego oraz złoża nieruchomego. Oczyszczalnie przydomowe biologiczne wyposażone są w urządzenia automatyki i sterowania. Przydomowe oczyszczalnie ścieków zawierają osadnik gnilny z filtrem, studzienki rozdzielające, rury rozdzielcze rury rozsączające oraz przewody wentylacyjne. Przydomowe oczyszczalnie i przepompownie ścieków posiadają przewody wentylacyjne zakończone wywiewkami oraz geowłókninami.
Na przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 7,5 m3/ dobę nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Domowa oczyszczalnia ścieków to zdecydowanie inwestycja na lata.